Biofyringsolje

Photo by Morten Rakke Photography

Bruk av fyringsolje er tillatt og vil fortsatt være tillatt også etter 1.1.2020

  • Det er fossil fyringsolje (og parafin) som ikke lenger er tillatt etter 1.1.2020
  •  Biofyringsolje er tillatt og vil fortsatt være tillatt også etter 1.1.2020
  • Det eksisterer ikke noe forbud mot oljekjeler eller oljetanker

Det er politisk vedtatt at bruk av fossil olje i oljefyr skal fases ut i 2020.

Biofyringsolje er et fullgodt alternativ til fossil fyringsolje. Ved å gå over til bioolje kan beholde oljefyren og oppvarmingsløsningen du allerede har. Du trenger bare gjøre mindre endringer på fyringsanlegget ditt. Dette gjør at du slipper unna høye investeringskostnader. I tillegg er biofyringsolje konkurransedyktig på pris med vanlig fyringsolje.

Biofyringsolje er en 100 % fornybar vare laget av raps og produseres lokalt. Raps har egenskaper som gjør fyringsoljen velegnet for bruk i det kalde klimaet i Norge.

Ved konvertering av oljefyren fra fossil fyringsolje til biofyringsolje anbefaler vi at en fyringstekniker ser over fyringsanlegget. Typiske tiltak før overgang til bioolje er bytting av dyser og slanger. Det er viktig at brenneren justeres før oppstart.  I tillegg til vurderes det om tank og rør bør rengjøres. Er tanken av nyere dato eller rengjort i løpet av de siste årene kan man vanligvis fylle biofyringsolje på tanken uten å rengjøre den først. Konvertering av fyringsoljeanlegget til biofyringsolje er normalt langt rimeligere enn å fjerne anlegget du har og investere i ny energikjede som eksempelvis varmepumpe.

Kontakt oss i dag for et godt tilbud eller for en befaring av ditt fyringsanlegg.