Biodiesel

Photo by Morten Rakke Photography

Transportsektoren står foran et skifte fra fossil til fornybar teknologi og energi. Med våre produkter kan ta ta del i dette skiftet og sørge for at bedriften har løsninger som markedet trenger i morgen. Dette gjør du ved å fase ut fossilt drivstoff.

Vår produkter er klassifisert, dokumentert og sertifisert i henhold til internasjonale kvalitetsstandarder. Vi har løsninger for både anleggsmaskiner, busser, lastebiler og personbiler – sommer og vinter.

I stadig større grad ser vi at klimakrav kommer inn som kvalifiseringskrav i anbud og tilbud. Biodiesel er i denne forbindelse en nøkkel for å sikre fremtidig konkurransekraft. Fossil diesel er også gjenstand for stadige avgiftsøkninger. Dette gjør at biodiesel er konkurransedyktig på pris, og sannsynligvis et rimeligere alternativ i fremtiden.

Vi har over 50 års erfaring med salg og distribusjon av oljeprodukter og vet hvor viktig pålitelighet og leveranser er for våre kunder. Vårt mål er å levere raskt, sikkert og med riktig pris – vi skal være en samarbeidspartner du kan regne med.

Har du behov for tanker eller annet tilbehør kan vi også bidra med gode løsninger for dette.

Kontakt oss i dag for et godt tilbud.