Biofyringsolje i sommervarmen

Av alle varer vi har distribuert mye av i sommer er biofyringsolje en kanskje en liten overraskelse? Produktet brukes av mange industrikunder, i tillegg til at vi har levert til private som ønsker å sikre seg husvarme for vinteren i god tid. Har du ennå ikke konvertert oljefyren til biofyringsolje? Det er ikke for sent. Kontakt oss så hjelper vi deg.

Photo by Morten Rakke Photography
Photo by Morten Rakke Photography

Biofyringsolje er et fullgodt alternativ til fossil fyringsolje. Ved å gå over til bioolje kan beholde oljefyren og oppvarmingsløsningen du allerede har. Du trenger bare gjøre mindre endringer på fyringsanlegget ditt. Dette gjør at du slipper unna høye investeringskostnader. I tillegg er biofyringsolje konkurransedyktig på pris med vanlig fyringsolje.
Kontakt oss i dag på telefon 900 41 800 eller epost post@nktransport.no for et godt tilbud eller for en befaring av ditt fyringsanlegg.