2020 – Hva skal jeg gjøre med oljefyren?

Nå viser kalenderen 2020 og mange lurer på hva de skal gjøre med oljefyren. 1. januar 2020 trådte forskrift om forbud mot mineralolje til oppvarming i kraft. Det mange derimot ikke har fått med seg er at man kan beholde fyringsanlegget. Man må kun endre produktet det fyres med. Vi hjelper deg å konvertere anlegget fra bruk av ordinær fossil fyringsolje til biofyringsolje – det være seg i privat bolig eller i næringsbygg.

Photo by Morten Rakke Photography
Photo by Morten Rakke Photography

Fordelene ved å konvertere fyringsanlegget til bruk av biofyringsolje er mange:

 • Det er den rimeligste løsningen, ingen kostbare investeringer er nødvendig
 • Behold den behagelige varmen med et sunt inneklima
 • Virker uansett utetemperatur, også på de kaldeste dagene hvor du trenger den mest
 • Klimanøytral oppvarming
 • Du slipper å bekymre deg for store svingninger i strømprisen, spesielt i de kaldeste periodene hvor strømprisene kan øke dramatisk

Slik gjør du:

 • Kontakt NK Bioenergi på 900 41 800 eller post@nktransport.no
 • Vi setter deg i kontakt med en fyringstekniker for inspeksjon av anlegget
 • En inspeksjon av anlegget tar normalt i underkant av 1 time
  • Forhold som sjekkes er anleggets tilstand; tank, oljerør og filter
  • I enkelte tilfeller bør tanken renses før oppstart av fyring med bioolje
 • NK Bioenergi leverer biofyringsolje på tanken og du kan fyre med anlegget som vanlig

Det er også verdt å nevne at det er unntak til forbudet i forskriften:

 1. Fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet
 2. Bygninger hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter
 3. Driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025
 4. Sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling frem til 1. januar 2025
 5. Og du kan få innvilget dispensasjon av kommunen

Ta gjerne kontakt med oss om du har ytterligere spørsmål.