Intervjuet på radio

Denne uken var vi så heldige å bli intervjuet av Radio Tønsberg og Radio Grenland og vi fikk fortelle om biofyringsolje og bioparafin. Om du ikke fikk hørt det direkte, har du muligheten til å høre intervjuet under.