HVO diesel

HVO står for hydrogenerert vegetabilsk olje og erstatter tradisjonell diesel. Biodieselen er basert på vegetabilske oljer, eller animalsk fett (slakteavfall), som under prosessingen tilføres hydrogen. Denne prosessen kalles hydrocracking. Da skapes et syntetisk drivstoff med hydrokarbonkjeder som er en kopi av fossilbasert diesel. HVO er en ren gjennomsiktig væske uten lukt eller smak.

Photo by Morten Rakke Photography
Scania og Volvo har godkjent HVO for bruk på deres lastebiler

HVO har den fordelen at den kan blandes inn i fossil diesel i ulike andeler og at dagens infrastruktur for fossil diesel kan benyttes. Hvor stor klimapåvirkningen av HVO er vil avhenge av hvilke råvarer som benyttes til å produsere drivstoffet. Typiske råvarer er slakteavfall eller brukt frityrolje som gir et svært positivt klimaregnestykke.

HVO er et drivstoff som har flere fordeler framfor fossil diesel. Raffineringsprosessen gjør det mulig å justere kuldeegenskapene av drivstoffet. Sammenlignet med fossil diesel brenner HVO rent, noe som i eldre motorer fører til besparelser i partikkelutslipp og utslipp av nitrogenoksyder. I nye Euro VI/6-motorer er det rensesystemet som avgjør utslippet av lokal forurensende stoffer.

HVO er tilnærmet lik fossil diesel i kjemisk sammensetning og kan derfor helt eller delvis brukes som erstatning for diesel. Før man begynner å bruke HVO, bør man likevel sjekke med produsenten av kjøretøyet om kjøretøyet er godkjent for bruk av HVO. Dette for å unngå problemer med kjøretøyets garanti. Scania, Volvo, MAN og Mercedes-Benz har godkjent HVO for bruk på deres lastebiler.

For å oppnå lavest mulig utslipp av klimagasser kan HVO produseres fra slakteavfall og andre «ikke-spiselige» råvarer og det er da mulig å oppnå en reduksjon av klimagasser på bortimot 90% sammenlignet med vanlig diesel. I motsatt skala finner vi HVO basert på rester etter palmeolje.

HVO har over en periode vært dyrere enn konvensjonell diesel, dog med varierende prisdifferanse. Prisforskjellen skyldes i hovedsak lavt tilbud av produktet. Prisforskjellen forventes å variere også i perioden fremover avhengig av etterspørsel, produksjonskapasitet og avgiftsbelastning fra det offentlige.