Anbudskrav

I økende krav stilles det krav til miljøvennlige løsninger i offentlige anbud. Blant annet kommer Vegvesenet til å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i kontraktene.

Photo by Morten Rakke Photography

Biodrivstoff er en viktig del av klimaløsningen og er en effektiv og rimelig måte å løse dette på. Den klare fordelen sammenlignet med andre alternativ er at drivstoffet kan benyttes på eksisterende materiell og utstyr. I en slik overgang er det mange forhold å ta i betraktning;

  • Er produktet sertifisert?
  • Er produktet klassifisert som avansert biodiesel?
  • Godkjenner utstyrsprodusenten bruk av drivstoffet?
  • Hvordan bør produktet lagres?

NK Bioenergi AS forhandler avansert biodiesel og kan hjelpe deg å innfri disse anbudskravene slik at bedriften opprettholder konkurransekraften. Vi forhandler også biodiesel i vinterkvalitet som er avgjørende for at løsningen skal fungere i praksis.

Kontakt oss gjerne for en prat så finner vi gode løsninger for deres behov.